[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Serveis<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Ens especialitzem en:<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li>1.<strong> La compra venda d' immobles:<\/strong><\/li>\n<li>Realitzem la valoraci&oacute; gratu&iuml;ta de la teva propietat.<\/li>\n<li>Reportatge fotogr&agrave;fic i publicitat als principals portals immobiliaris.<\/li>\n<li>Assessorament legal i fiscal a cada moment de la gesti&oacute;.<\/li>\n<li>Acompanyem als nostres clients a la lectura i firma de l'escriptura p&uacute;blica davant Notari.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img src=\"http:\/\/aixopluc.es\/images\/upload\/laptop-gdcaafad3a_1920.jpg?1653419676613\" alt=\"laptop-gdcaafad3a_1920\" \/><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li><strong>2. Gesti&oacute; i Administraci&oacute; de lloguers:<\/strong><\/li>\n<li>Un gestor exclusiu a la teva disposici&oacute;, que resoldr&agrave; els teus dubtes i consultes relacionades amb la Llei d'Arrendaments Urbans.<\/li>\n<li>El nostre principal objectiu &eacute;s la gesti&oacute; de borses de lloguers i la r&agrave;pida recuperaci&oacute; dels immobles en cas d'impagament o de qualsevol altre problem&agrave;tica.<\/li>\n<li>Redactem els contractes d'arrendament segons la legislaci&oacute; vigent.<\/li>\n<li>Gestionem amb l' Administrador o President de la Comunitat de Propietaris, les possibles incid&egrave;ncies amb els llogaters.<\/li>\n<li>Control i gesti&oacute; de fiances.<\/li>\n<li><strong>3. Tramitaci&oacute; de documentaci&oacute;:<\/strong><\/li>\n<li>C&egrave;dules d' habitabilitat.<\/li>\n<li>Certificats d' Efici&egrave;ncia Energ&egrave;tica.<\/li>\n<li>Informes d' Inspecci&oacute; T&egrave;cnica d' Edificis (ITE).<\/li>\n<li><strong>4. Assegurances:<\/strong><\/li>\n<li>Treballem amb les millors companyies d'assegurances per garantir la m&agrave;xima tranquil&middot;litat per els nostres clients.<\/li>\n<li><strong>5. Assessorament Jur&iacute;dic Immobiliari.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><img src=\"http:\/\/aixopluc.es\/images\/upload\/house-g9a9fac762_1920.jpg?1653417859558\" alt=\"house-g9a9fac762_1920\" \/><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Serveis

Ens especialitzem en:

 • 1. La compra venda d' immobles:
 • Realitzem la valoració gratuïta de la teva propietat.
 • Reportatge fotogràfic i publicitat als principals portals immobiliaris.
 • Assessorament legal i fiscal a cada moment de la gestió.
 • Acompanyem als nostres clients a la lectura i firma de l'escriptura pública davant Notari.

laptop-gdcaafad3a_1920

 • 2. Gestió i Administració de lloguers:
 • Un gestor exclusiu a la teva disposició, que resoldrà els teus dubtes i consultes relacionades amb la Llei d'Arrendaments Urbans.
 • El nostre principal objectiu és la gestió de borses de lloguers i la ràpida recuperació dels immobles en cas d'impagament o de qualsevol altre problemàtica.
 • Redactem els contractes d'arrendament segons la legislació vigent.
 • Gestionem amb l' Administrador o President de la Comunitat de Propietaris, les possibles incidències amb els llogaters.
 • Control i gestió de fiances.
 • 3. Tramitació de documentació:
 • Cèdules d' habitabilitat.
 • Certificats d' Eficiència Energètica.
 • Informes d' Inspecció Tècnica d' Edificis (ITE).
 • 4. Assegurances:
 • Treballem amb les millors companyies d'assegurances per garantir la màxima tranquil·litat per els nostres clients.
 • 5. Assessorament Jurídic Immobiliari.

 

house-g9a9fac762_1920


Cargando datos. Un momento, por favor...